sıkça sorulan sorular

Yapı yaklaşık maliyeti nasıl belirlenir?
Tarih: 16 Eylül 2011
Yapı yaklaşık maliyetinin belirlenmesinde her yıl Bayındırlık Bakanlığı'nca saptanarak Resmi Gazete'de yayınlanan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesaplanmasında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri" esas alınır.

Yapı yaklaşık maliyetinin hesaplanmasında, yapının "İnşaat Alanı" "Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları"nın 13 üncü maddesinde yazılı esaslara göre belirlenir. (Brüt inşaat alanı olarak belirlenir)

Yapı / yapıların ya da değişik işlevlerdeki yapı bölümlerinin hesaplanmış inşaat alanları sınıfına uygun olarak bulunmuş metrekare inşaat maliyetleri ile çarpılarak Yapı Yaklaşık Maliyet (YYM) bulunur.

Yapı m2 maliyetleri cetveldeki bedellerden ve yapı/yapıların alanları olduğundan az ya da fazla gösterilemez.

Yapı sınıfı ve hizmet sınıfı "Yapı m2 Birim Maliyetleri ve Mimarlık Hizmet Sınıfları Tablosu" esas alınarak belirlenir.

< Geri