sıkça sorulan sorular

Mimari proje en az bedeli nasıl belirlenir?
Tarih: 12 Eylül 2011

Mimari proje en az bedelleri, her yıl Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından belirlenir ve şubeler aracılığıyla üyelere duyurulur.

Mimari proje en az bedel hesabı için proje sınıfı, proje alanı ve proje yer bilgilerine (ili, ilçesi, belediye, vb.) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler elde edildikten sonra aşağıdaki formüle göre en az bedel hesabı yapılır:

Mimarlık Hizmeti Bedeli = Yapı Yaklaşık Alanı x Yapı Birim Maliyeti x Sınıf Ücret Oranı x Hizmet Bölüm Oranı x Hizmet Dalı Oranı x İhtisas Katsayısı x d x z 

Hizmet Bölüm Oranları Mimari Proje Hizmetleri için 0.60'tır. (%5 Etüd+%15 Ön Proje+%30 Uyg.Projesi+%10 S-istem Detayı)

Hizmet Dalı Oranı Mimari Projeler için  1.00  olarak belirlenmiştir.

İhtisas Katsayısı Mimarlık Hizmetleri için  1.00 olarak belirlenmiştir.

d:  Bölge Geçim Endeksi Katsayısı 0.50'den az olmamak koşuluyla şubelerce belirlenir.Yapı maliyet grubu 5 olan yapılar için bu oran 1 alınır.

z:  Zorluk Kriterleri Katsayısı Sözleşmede aksi belirtilmedikçe 1.00 olarak kabul edilir.

 

< Geri